VitaSC

USG Piersi z elastografią

USG Piersi to badanie wykorzystywane w diagnostyce nowotworowej i profilaktyce raka piersi. Często stanowi uzupełnienie mammografii lub rezonansu magnetycznego. Chociaż badanie gruczołów sutkowych kojarzone jest jako badanie kobiece, to przeprowadza się je również u mężczyzn. Określenie USG sutków jest synonimem USG piersi

Ultrasonografia piersi z dużą skutecznością pozwalają na wykrycie zmian w tkance gruczołowej.Może służyć do oceny guzów wyczuwalnych palpacyjnie, wycieku z brodawek, zmian widocznych w mammografii, rezonansie magnetycznym. Podczas badania oceniane są tkanki sutka pod kątem obecności zmian ogniskowych, szerokość przewodów mlekowych oraz ich zawartość oraz grubość i strukturę skóry piersi.Podczas badania można ocenić ukrwienie zmian ogniskowych i węzłów chłonnych stosując technikę dopplerowską.  W Pracowni USG NZOZ VITA s.c.w Miejscu Piastowym posiadamy aparat USG, który poza standardową oceną ultrasonograficzną pozwala również wykonać badanie elastograficzne guzka oraz określić wskaźnik strain ratio elastography

Elastografia pokazuje czy zmiana jest miękka czy twarda i na tej podstawie jeszcze lepiej różnicuje zmiany łagodne od złośliwych.

Do wskazań do wykonania ultrasonografii w połączeniu z elastografią dla oceny zmian guzowatych w piersiach należą:

  • Obfita ilość tkanki gruczołowej w piersiach
  • Młody wiek osoby badanej
  • Długoletnie przyjmowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych (piersi dłużej zachowują budowę gruczołową

Badanie USG i mammografia są metodami, które się uzupełniają. USG lepiej różnicuje czy zmiana jest płynna czy lita, ma również przewagę nad mammografią w ocenie tzw. „gęstych”  radiologicznie piersi. Mammografia jest badaniem z wyboru do oceny „miękkich radiologicznie piersi”, czyli piersi składających się głównie z tkanki tłuszczowej oraz do diagnostyki mikrozwapnień, mogących być pierwszym objawem raka piersi. Wysoka gęstość piersi jest związana z dużą zawartością tkanki gruczołowej i częściej występuje u młodych kobiet. Dlatego badanie USG jest zalecane jako badanie przesiewowe u pacjentek poniżej 40 roku życia, natomiast w późniejszym wieku w pierwszej kolejności zaleca się wykonywanie badania mammografii.

Co to jest klasyfikacja BI-RADS?

BI-RADS to międzynarodowa klasyfikacja (jej skrót pochodzi od angielskiej nazwy Breast Imaging-Reporting and Data System) i pozwala diagnostom na całym świecie porozumiewać się wspólnym językiem. Każdy wynik badania USG piersi (ale również dotyczy to mamografii i rezonansu magnetycznego piersi) powinien być zakończony wnioskiem diagnostycznym i oceną zgodną z BI-RADS. Pozwala to na porozumiewanie się między specjalistami różnych dziedzin np. radiologiem i chirurgiem, prowadzących leczenie chorób piersi.


BI-RADS 0

Oznacza, że wynik nie jest pełny, wymaga pogłębionej diagnostyki (nie oznacza to, że radiolog widzi podejrzaną zmianę w piersi; taki wynik zwykle wpisuje się u pacjentek z budową piersi gruczołowo-tłuszczową, czyli „mieszaną”, w której zaleca się wykonanie obu uzupełniających się nawzajem badań: mammografii i usg).


BI-RADS 1

Oznacza, że wynik jest prawidłowy, nie uwidoczniono zmian patologicznych.


BI-RADS 2

Oznacza, że w badaniu uwidoczniono niepodejrzaną zmianę np. torbiel.


BI-RADS 3

Oznacza, że w badaniu uwidoczniono zmianę łagodną (np. włókniakogruczolaka), zaleca się kontrolne USG za około 6 mcy.


BI-RADS 4

Oznacza, że w badaniu uwidoczniono zmianę niejednoznaczną, wymaga ona przeprowadzenia biopsji gruboigłowej.BI-RADS 4 dzieli się na trzy podkategorie, które wskazują na różne ryzyko złośliwości zmiany. – 4a – w której ryzyko złośliwości zmiany wynosi od 2% do 10%, – 4b – w której ryzyko złośliwości zmiany wynosi od 10% do 50%, – 4c – w której ryzyko złośliwości zmiany wynosi od 50% do 95%.


BI-RADS 5

Oznacza zmianę, o ryzyku złośliwości wynoszącym powyżej 95%. W takich przypadkach, jak najszybciej należy wykonać dodatkową diagnostykę w postaci biopsji gruboigłowej.


BI-RADS 6

Oznacza, że w badaniu uwidoczniono raka, który jest już potwierdzony w badaniu mikroskopowym i wymaga pilnego leczenia.

Zarejestruj się Nie czekaj!

Użyj formularza poniżej lub skontaktuj się telefonicznie!