VitaSC

Spirometria

Nasza przychodnia od chwili powstania wykonuje badania spirometryczne. W chwili obecnej dysponujemy dwoma nowoczesnymi spirometrami MicroLab oraz spirometrem BTL-08 SPIRO . Wykonujemy spirometrię podstawową i próbę rozkurczową – badania niezbędne do rozpoznania astmy i POChP.

 

Badania czynnościowe układu oddechowego i badania obrazowe klatki piersiowej stanowią podstawę rozpoznania i monitorowania leczenia chorób płuc. Dane epidemiologiczne potwierdzają, że z roku na rok wzrasta liczba osób chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Obecnie na te choroby cierpią ponad 4 mln Polaków. Jedynym badaniem koniecznym do rozpoznania POChP jest spirometria, która pozwala stwierdzić zaburzenia przepływu powietrza nieulegające normalizacji po leku rozszerzajacym oskrzela.

Przeciwskazania do wykonania spirometrii:

 • Zaawansowana niewydolność krążenia i oddychania
 • Odma opłucnowa
 • Tętniaki grożące pęknięciem
 • Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • Krwioplucie niejasnego pochodzenia
 • Stan po zawale serca
 • Stan po operacji okulistycznej
 • Stan po udarze mózgu

Jak przygotować siędo badania Spirometrii?

W przypadku badania jakim jest spirometria, wyniki zależą w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania pacjenta oraz współpracy z technikiem je przeprowadzającym. Aby uzyskać jak największą dokładność zapisu, należy zawsze stosować się do kilku poniższych zaleceń:

Przed

1h

Minimum godzinę wcześniej nie powinno się palić papierosów. Najbardziej optymalnie byłoby zrezygnować z tytoniu na 24 godziny przed spirometrią.

Przed

2h

Minimum 2 godziny przed wykonywaną spirometrią nie powinno się spożywać obfitych posiłków, napojów gazowanych, a także kawy i mocnej herbaty.

Przed

4h

Minimum 4 godziny przed badaniem nie wolno spożywać alkoholu.

Kiedy należy przeprowadzić badanieSpirometrii?

 • Objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (poza wymienionymi powyżej, również bóle w klatce piersiowej oraz szybka męczliwość)
 • Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (w tym zapalenia oskrzeli i płuc, częste przeziębienia, a także objawy mogące wskazywać na alergie, jak przewlekłe zapalenie zatok)
 • Nieprawidłowości w wynikach innych badań (takich jak RTG klatki piersiowej, gazometria, morfologia)
 • Ocena ryzyka planowanej operacji
 • Monitorowanie przebiegu i ocena skuteczności zastosowanego leczenia w chorobach układu oddechowego (przede wszystkim astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
 • Ocena stanu pacjenta po przeszczepie płuc i operacjach klatki piersiowej

Nie czekaj! Zarejestruj się!

Użyj formularza poniżej lub skontaktuj się telefonicznie!

*w przypadku rejestracji na badanie obu kończyn proszę zaznaczyć to w polu opisu poniżej
UWAGA! W soboty możliwa jest rejestracja wyłącznie na badania odpłatne! Badanie w ramach umowy NFZ są realizowane wyłącznie dla pacjentów NZOZ VITA s.c. (dotyczy tylko następujących badań: usg jamy brzusznej, usg ślinianek , usg tarczycy, usg węzłów chłonnych, usg nerek i pęcherza moczowego)