VitaSC

Integracja sensoryczna

"Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystywane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu"

J.Ayres

Integracja sensoryczna jest to prawidłowe odbieranie przez człowieka bodźców pochodzących zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza jego organizmu.

Już wkrótce otwarcie! Już teraz zapraszamy do rezerwowaniu terminu!

W przychodni istnieje możliwość zapisania się na diagnozę i terapię integracji sensorycznej, prowadzoną przez certyfikowanego specjalistę.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

420 zł/3 wizyty(3x50minut)

  Terapia Integracji Sensorycznej

  140 zł/wizyta(50minut)

   Terapia ręki/grafomotoryka

   140 zł/wizyta(60minut)

    CZYM SĄ ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

    Jest to nieprawidłowe odbieranie przez układ nerwowy bodźców zewnętrznych oraz wewnętrznych, czyli zbyt słabe lub zbyt silne odczuwanie impulsów przez organizm.

    W JAKIM WIEKU MOŻNA UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM NA DIAGNOZĘ POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

    Nie ma wieku minimalnego ani maksymalnego, w którym można stosować terapię pod kątem SI. Im wcześniej rozpoczęta praca nad deficytami, tym większa szansa na wypracowanie obszarów, w których występują trudności w odbiorze bodźców. Przyjmuje się, że najefektywniejszym wiekiem do podjęcia terapii, jest czas do 6-7 roku życia. Jest to bardzo aktywny czas dla rozwoju układu nerwowego. Symptomy możliwych zaburzeń są widoczne już u małych dzieci i niemowlaków. Do terapii aktywnej włącza się dzieci już w wieku 1,5 roku, gdy maluszek stoi już na nóżkach.

    Terapia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb dziecka, określanych na podstawie wcześniej wykonanej diagnozy lub obserwacji. Wizyty odbywają się w atmosferze zabawy ukierunkowanej na wzmacnianie konkretnych obszarów nerwowych. Efektem tego jest osiąganie określonych umiejętności i poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

    DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

    Każda diagnoza zostaje omówiona szczegółowo z rodzicem/opiekunem w umówionym wcześniej terminie.

    Diagnoza obejmuje 1 spotkanie z rodzicem/opiekunem (50 min), 2 spotkania z dzieckiem (2 x50 min.)

    W przychodni istnieje możliwość zapisania się na diagnozę i terapię integracji sensorycznej, prowadzoną przez certyfikowanego specjalistę.


    Wywiad

    Szczegółowe informacje zebrane od rodzica/opiekuna z czasu prenatalnego oraz wczesnodziecięcego i obecnego dziecka


    Testy SI

    Zestaw testów wystandaryzowanych do prowadzenia diagnozy u dziecka powyżej 4 roku życia. Niekiedy trzeba potraktować je jako próby kliniczne, wszystko zależy od możliwości osoby, którą diagnozujemy.


    Próby kliniczne do testów

    Zestaw prób/ćwiczeń umożliwiających zaobserwowanie u dzieci poniżej 4 roku życia oraz dzieci niemożliwych do przetestowania innymi sposobami (dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, upośledzeniami i inne).


    Obserwacja dziecka podczas spontanicznej aktywności

    Informacje dla terapeuty o samokontroli dziecka, zachowaniu i reakcji na otoczenie, zdolności do koncentracji.

    ZACHOWANIA, MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA.

    • Porusza się nieadekwatnie do sytuacji - zbyt wolno lub zbyt szybko
    • Nie znosi metek od ubrań
    • Trudno mu nauczyć się jazdy na rowerze, hulajnodze
    • Czuje się niepewnie na niestabilnym podłożu np. materacu
    • Nadmiernie zwraca uwagę na brudne dłonie, unika brudzących zabaw
    • Nie toleruje czynności higienicznych
    • Chwyta przedmioty zbyt słabo lub zbyt mocno
    • Szybko się męczy lub w ogóle się nie męczy
    • Ma problem z zaplanowaniem ruchu
    • Unika zabaw grupowych
    • Uwielbia ekstremalne przeżycia np. niekontrolowane skoki, szybka jazda rowerem
    • W nowym miejscu czuje się zagubione
    • Ma trudności szkolne
    • Jest niespokojne, zaburzony sen
    • Ma trudności z jedzeniem
    • Wykazuje trudności w ubieraniu się
    • Nie jest samodzielne
    • Uwielbia karuzelę i huśtawki lub ich unika
    • Ma problemy z utrzymaniem równowagi
    • Często wpada na stojące przedmioty
    • Ma problem z koncentracją uwagi
    • Przyjmuje nieprawidłową postawę siedzącą lub stojącą
    • Jest nadruchliwe
    • Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością
    • Nie lubi się przytulać
    • Jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie
    • Odmawia ubierania nowych rzeczy

    ZACHOWANIA, MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA.

    • Ma problemy ze snem - często wybudza się w nocy bez powodu
    • Nie toleruje spacerów
    • Ma trudności z jedzeniem
    • Unika kontaktu wzrokowego
    • Ma trudności z koncentracją uwagi - nie jest w stanie dłuższą chwilę bawić się jedną zabawką
    • Ma trudności z koncentracją uwagi - nie jest w stanie dłuższą chwilę bawić się jedną zabawką
    • Nie potrafi zorganizować sobie prostej zabawy
    • Nadmiernie płaczliwe
    • Jest bardzo wrażliwe na dźwięki
    • Nie lubi być brane na ręce, przytulane
    • Jest w ciągłym ruchu, potyka się o własne stopy
    • Nie toleruje ostrego światła
    • Nie lubi jeździć samochodem
    • Nie znosi dotykać dłonią lub stopami różnych faktur np. piasku, trawy, błota
    • Jest nadmiernie spokojne