VitaSC

Iwona Zychowicz

2006-2009 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku -tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa

2010-2012- Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Medyczny- tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa

Zatrudnienie :

06.01.2010-05.07.2010 r. staż w NZOZ „KRIOMEDISAN” Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Iwonicz Zdrój

14.03.2011 do 01.09.2011 pielęgniarka w Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju

od 17.10.2011r do chwili obecnej  pielęgniarka w NZOZ VITA  s.c.