VitaSC

NOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W POZ OD 16 MARCA 2021

Szanowni Pacjenci!

Od 16 marca 2021 (wtorek) ulegają zmianie zasady udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  (Rozp. Min. Zdrowia z 05.03.2021).

Najważniejsze zmiany, które obowiązują w POZ od 16 marca (czyli od wtorku):

  1. przyjmowanie w gabinecie  dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady).
  2. osobiste przyjęcie każdego nowo zapisanego do podmiotu leczniczego pacjenta.
  3. osobiste przyjęcie pacjenta przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy
  4. osobiste przyjęcie pacjenta przy podejrzeniu choroby nowotworowej
  5. osobiste przyjęcie pacjenta, jeśli tenże pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę.

Niezależnie od preferencji pacjenta utrzymane zostają teleporady przy podejrzeniu COVID-19 i możliwość zlecenia testu tylko za pośrednictwem teleporad, wypisywanie recept, wypisywanie zleceń na wyroby medyczne oraz zaświadczeń.

W przypadku wizyt osobistych obowiązuje rejestracja na wyznaczone godziny i limit pacjentów na poczekalni. Uprzejmie prosimy o jego przestrzeganie.