VitaSC

Porady telefoniczne

Szanowni Pacjenci!                                                                                                                                                                           W ostatnim czasie zmuszeni jesteśmy do kontaktu między sobą tylko za pomocą telefonów. Porady telefoniczne stosunkowo mało popularne wśród Naszych pacjentów w 2019 roku, stały się praktycznie jedyną możliwą formą kontaktu z lekarzem, pielęgniarką i położną od czasu ogłoszenia stanu pandemii.

W całym 2019 roku udzieliliśmy łącznie 294 lekarskich porad telefonicznych,  zaś od 23.03.2020 mamy „na koncie”  392 lekarskie porady telefoniczne. To o 98 porad więcej w bardzo krótkim okresie czasu. W 2019 przypadało przeciętnie 1,56 lekarskiej porady telefonicznej na dzień pracy przychodni, a obecnie jest to 39.2 porady na dzień.

Dzięki poradom telefonicznym można między innymi:

  • uzyskać poradę lekarską, pielęgniarską oraz położnej środowiskowej
  • uzyskać kod e-recept 
  • uzyskać zwolnienie lekarskie jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia
  • uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie dokumentacji medycznej

Ponieważ jest to jedyny możliwy obecnie sposób na uzyskanie porady, nauczmy się z niego korzystać. Zachęcamy wszystkich, którzy posługują się komputerem do wypełniania formularzy do kontaktu w zakładce „E-Zdrowie„. Osoby młodsze proszone są o pomoc starszym rodzicom i dziadkom w celu korzystania z „Porad telefonicznych„. Zachęcamy do poświęcenia czasu na konfigurację Profilu Zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta– teraz mamy na to czas! 

Aby ułatwić rejestrację porad telefonicznych przez nasze formularze na urządzeniach mobilnych , na czas pandemii będzie ona dostępna zawsze jako pierwszy wpis aktualności.