VitaSC

Przypominamy „Zasady przepisywania leków stałych”

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych (tzw. „leki stałe„) i/lub wniosek na środki pomocnicze (np.pieluchomajtki), o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.

 2. Przedłużamy recepty na WSZYSTKIE ZLECONE PRZEZ LEKARZA I STOSOWANE LEKI STAŁE, a nie wybiórczo na pojedyncze leki!

 3. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

 4. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty, który je zalecił.

 5. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.

 6. Pacjenci nie zadeklarowani do lekarzy naszej przychodni oraz pacjenci ubezpieczeni w innym kraju ( karta EKUZ) nie mogą korzystać z internetowego systemu zamówienia leków stałych

 7. Lekarz w oparciu o analizę dokumentacji medycznej decyduje na jaki okres czasu przepisze leki stałe i kiedy konieczna jest kontrolna wizyta pacjenta.

 8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski na leczenie uzdrowiskowe, zaświadczenia i inne.

 9. Czas realizacji zamówień na recepty to co najmniej 3 dni robocze.

 10. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

 12. Prosimy ze szczególną uwagą wypełnić dane kontaktowe ( telefon i/lub e-mail), gdyż w ten sposób skontaktujemy się z Państwem w przypadku wątpliwości.

 13. Receptę należy odebrać w Rejestracji osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią po uprzednio złożonym w przychodni pisemnym upoważnieniu.

 14. E-recepty po wcześniejszym udzieleniu pisemnej zgody i wskazaniu adresu e-mail wysyłamy pocztą elektroniczną

 15. E-recepty na leki stałe dla dzieci wysyłamy na pocztę e-mail rodzica/ rodziców , których dane posiadamy w dokumentacji dzieci i którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie E-recept na pocztę elektroniczną

 16. E-recepty automatycznie wysyłane są także na Internetowe Konto Pacjenta