VitaSC

Bezpłatne porady Specjalisty Rehabilitacji Medycznej w miesiącu lipcu 2019-zmiana terminu

Zapraszamy w środę 31 lipca 2019  zamiast uprzednio podanego terminu 24.07.2019 do Przychodni w Miejscu Piastowym na bezpłatne konsultacje lekarza Specjalisty Rehabilitacji Medycznej. Szczegóły w rejestracji.

Miejsce Piastowe: tel. 134353488